Tydzień I | cyberhigiena

Pierwszy tydzień ECSM jest poświęcony tzw. cyberhigienie

Cyberhigiena to rutynowe działania podnoszące bezpieczeństwo online (np. aktualizacja oprogramowania, zmiana hasła dostępu). Nazwane zostały tak poprzez analogię z higieną fizyczną (np. mycie rąk i zębów).

W celu zwiększania cyberhigieny zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami w ramach kampanii STÓJ.POMYŚL.POŁĄCZ