Tydzień II | edukacja

Drugi tydzień ECSM jest poświęcony kwestiom dotyczącym edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wzrost liczby urządzeń i usług teleinformatycznych, używanych we wszystkich dziedzinach życia codziennego, sprawia że wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów.

Zawód do niedawna znany jako „informatyk” doczekał się obecnie wielu wąskich specjalizacji, a bardzo wielu specjalistów, którzy ukończyli inne kierunki studiów niż te związane z informatyką, dokonała przekwalifikowania poprzez ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń.

To jednak nie wystarcza. Ostatnio przeprowadzone badania wskazują, że w branży nowoczesnych technologii w Polsce brakuje nawet około 40 tysięcy pracowników. W tej sytuacji kwestie związane z edukacją młodzieży na kierunkach teleinformatycznych stają się niezwykle ważne dla przyszłego rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii jest też niezbędna na innych kierunkach z zakresu nauk społecznych, czy prawa.