Cyberhigiena

Szkolenie dla Komitetów Wyborczych i KBW

Szkolenie dla pracowników komitetów wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego zorganizowano przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi w Polsce.

  • W programie szkolenia:
  • - Jak rozpoznać zagrożenia we współczesnej sieci Internet?
  • - Teorie spisków, bańki informacyjne i co z tego wynika dla wyborców,
  • - Portal BezpieczneWybory.pl,
  • - Dezinformacja w okresie przed i w czasie wyborów,
  • - Bezpieczeństwo w kampanii wyborczej

 

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele NASK, Akademii NASK, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Google.

  • Szkolenie dla Komitetów Wyborczych i KBW