Cyberhigiena

Silne hasło - klucz do twojego bezpieczeństwa

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 w Grudziądzu w formie instruktażu i warsztatów w oparciu o własne materiały oraz filmy przeprowadzą lekcje i zajęcia nt. tworzenia silnych haseł zabezpieczających dostęp do komputera oraz zasad tworzenia bezpiecznych haseł.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu

Wydarzenie skierowane jest do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Data rozpoczęcia: 15.10.2019

Data zakończenia: 31.10.2019

Link do wydarzenia: www.zso1.edu.pl