Cyberhigiena

By nie zagubić się w sieci - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych

Na lekcjach informatyki uczniowie klasy V i VI omówią tematy związane z cyberprzemocą oraz cyberprzestępstwami.

Uczniowie dowiedzą się jak ważna jest regularna zmiana haseł dostępowych oraz aktualizacja oprogramowania. Sporządzimy także dekalog mądrego użytkownika internetu.

W dobie masowego korzystania z portali społecznościowych zwrócimy szczególną uwagę na fakt, że przestępcy potrafią wykorzystać każdą informację zamieszczoną przez nas w sieci. Sprawdzimy, czego można się o nas dowiedzieć korzystając wyłącznie z Internetu.

 

Inicjatywa jest skierowala do uczniów klas V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych.