Inicjatywy

Świadomy uczeń - bezpieczny uczeń - Zespół Szkół Technicznych w Chełmie

Szkolna inicjatywa

Krótki opis: Cykl zadań edukacyjno-wychowawczych do realizacji w miesiącu październiku w zależności od zainteresowań, potrzeb i profilu uczniów klasy,  w ponadpodstawowej szkole zawodowej.

 

1.Wykonanie plakatów  na temat:  „Cyberhigiena ucznia” lub "Świadomy uczeń - bezpieczny ucze" - forma prac dowolna.

Prezentacja prac w środowisku szkolnym.

2.Szkolny konkurs na pracę literacką „Moje życie (?) w mediach społecznościowych…..” .

3.Ankieta na temat zachowania bezpieczeństwa w Internecie, także podczas nauczania zdalnego - uczniowie i nauczyciele.

4. Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego młodzieży szkolnej.

 

-------------

Organizator: Zespół Szkół Technicznych w Chełmie

 

-------------

Do kogo jest skierowane wydarzenie: uczniowie technikum i szkoły branżowej I stopnia

 

-------------

Miejsce wydarzenia: szkoła

 

-------------

Data rozpoczęcia: 12/10/2020

 

-------------

Data zakończenia: 30/10/2020