Inicjatywy

Warsztaty - “Platforma Microsoft 365 A1 Education oraz aplikacja MS Teams do organizowania i prowadzenia zajęć online”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Krótki opis: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby szkół i nauczycieli realizuje w październiku 2020 r. wydarzenie – Cykl warsztatów nt. “Platforma Microsoft 365 A1 Education oraz aplikacja MS Teams do organizowania i prowadzenia zajęć online”.

 

Celem wydarzenia jest doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, przygotowanie ich do bezpiecznego i efektywnego wykorzystywania narzędzi oraz zasobów internetowych zarówno w nauczaniu zdalnym, jak i nauczaniu tradycyjnym, a także budowanie zasobów do pracy dydaktycznej.

W cyklu warsztatów w trybie stacjonarnym i online bierze udział prawie 400 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego.

Zajęcia na warsztatach prowadzą nauczyciele konsultanci CEN w Suwałkach – posiadający certyfikaty Microsoft Innovative Educator Trainer i Microsoft Innovative Educator Expert.

 

-------------

Organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

 

-------------

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego

 

-------------

Miejsce wydarzenia: Siedziba CEN w Suwałkach oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe województwa podlaskiego

 

-------------

Data rozpoczęcia: 01/10/2020

 

-------------

Data zakończenia: 29/10/2020

 

-------------

Link do wydarzenia: https://cen.suwalki.pl/cykl-warsztatow-nt-platforma-microsoft-365-a1-education-aplikacja-ms-teams-do-organizowania-i-prowadzenia-zajec-online/