Inicjatywy

Bezpieczny Internet – w domu i w szkole

Grupa nauczycieli Szkoły Podstawowej Marii Konopnickiej w Suwałkach opracowała wspólny projekt „Bezpieczny Internet – w domu i w szkole”, który będzie trwał w dniach: 20 – 30 października 2020 r.

Uczniowie podczas lekcji (wiedza o społeczeństwie, informatyka, technika, religia oraz zajęcia z pedagogiem) poruszać będą tematy dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu oraz zapoznają się bliżej ze sposobami uniknięcia ewentualnych zagrożeń.
Program adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VIII.
W programie znalazły się lekcje, pogadanki, projekcje filmów oraz konkursy z wykorzystaniem TIK.

http://gmk1.pl/bez-kategorii/europejski-miesiac-cyberbezpieczenstwa-w-spmk/

-------------
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

-------------
Do kogo jest skierowane wydarzenie: Uczniowie klas IV - VIII

-------------
Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej, Suwałki