Inicjatywy

Przystań w sieci

Nauka o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu nie musi być nudna. W Wasze ręce oddajemy specjalnie zaprojektowaną platformę e-learningową, dzięki której w przystępny i atrakcyjny sposób zgłębicie tajniki najważniejszych kwestii związanych ze świadomym korzystaniem z internetu. Platforma posłuży zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Dedykowane moduły tematyczne pozwolą Wam zdobyć wiedzę, usystematyzować ją, a następnie utrwalić dzięki testom sprawdzającym.

Treści na platformie zostały posegregowane tak, aby każdy użytkownik łatwo odnalazł interesujące go zagadnienia i mógł sprawnie zrealizować odpowiadający mu moduł tematyczny. Kursy podzielono na następujące moduły tematyczne:

1. Prywatność w sieci

2. Cyberprzemoc

3. Cyberzagrożenia

4. Szkodliwe i niebezpieczne treści

5. Cyfrowe ślady i reputacja online

6. Fałszywe informacje

Kursy zostały osobno zaprojektowane dla nauczycieli, osobno dla uczniów klas 7-8 i osobno dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Każdy nauczyciel, który zrealizuje wybrany kurs tematyczny i uzyska pozytywny wynik w teście sprawdzającym wiedzę, będzie mógł udostępnić kurs o tej samej tematyce swoim uczniom. Im więcej kursów e-learningowych zrealizuje nauczyciel, tym więcej kursów o tej samej tematyce będzie mógł udostępnić swoim podopiecznym.

Projekt przewiduje również organizację dwóch konferencji online dla nauczycieli, które poszerzą wiedzę zgromadzaną w kursach, a także konkursu na projekt kampanii edukacyjnej/informacyjnej dla szkół biorących udział w projekcie. Szkoły zaangażowane w projekt “Przystań w sieci” będą mogły także zorganizować Dzień Świadomego Korzystania z Internetu, w ramach którego każda placówka zadedykuje 1 dzień szkolny na działania edukacyjne na temat świadomego korzystania z internetu oraz bezpieczeństwa w sieci.

 

Projekt ma charakter ogólnopolski i bezpłatny.

 

https://przystanwsieci.pl/

 

-------------

Organizator: Facebook Poland, Państwowy Instytut Badawczy NASK i UNICEF Polska

 

-------------

Do kogo jest skierowane wydarzenie: nauczyciele, uczniowie starszych klas szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

-------------

Miejsce wydarzenia: online

 

-------------

Data rozpoczęcia: 20/10/2020

 

-------------

Data zakończenia: 30/06/2021