Edukacja

Drugi tydzień ECSM jest poświęcony edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wzrost liczby urządzeń i usług teleinformatycznych, używanych we wszystkich dziedzinach życia codziennego, sprawia że wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów.

Wybierz Strony