Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month - ECSM) to ogólnoeuropejska kampania organizowana co roku w październiku przez ENISA, z inicjatywy Komisji Europejskiej. W trakcie kampanii prezentowane są projekty oraz inicjatywy realizowane w krajach europejskich, związane zarówno z propagowaniem wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu jak i rozwojem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Celem ECSM, jest przestrzeganie użytkowników cyberprzestrzeni przed potencjalnymi zagrożeniami oraz promowanie modelu świadomego i odpowiedzialnego korzystania z sieci. Więcej informacji dotyczących inicjatyw podejmowanych przez poszczególne kraje, znajduje się na stronie ECSM. PIB NASK już po raz szósty koordynuje kampanię w Polsce. Zapraszamy do współpracy!

 

Każdy tydzień ECSM to inny temat, tak aby zwrócić uwagę na najistotniejsze wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa. W tym roku są to:

Tydzień I | CYBERHIGIENA, a więc najprostsze działania, które powodują wzrost cyberbezpieczeństwa każdego z nas (np. systematyczna zmiana hasła i aktualizacja oprogramowania)

Tydzień II | EDUKACJA DLA CYBERBEZPIECZEŃSTWA, czyli jak budować świadomość? jak kształcić specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii?

Tydzień III | CYBER SCAMS, organizowane przez EC3 

Tydzień IV | NOWOCZESNE TECHNOLOGIE takie jak sztuczna inteligencja (AI), czy Internet Rzeczy  (IoT) oraz związane z nimi wyzwania, a także problematyka tzw. "fake news"