Inicjatywy edukacyjne 2022

"Jesteśmy bezpieczni w sieci"

Szkoła Podstawowa w Chmielniku

 

Opis

 

Nasze działania będą trwały cały miesiąc. Na lekcjach informatyki uczniowie już realizują kursy on-line na platformie OSE IT Szkoła z cyberbezpieczeństwa, poza tym będą przygotowywać tematyczne prezentacje multimedialne oraz plakaty o cyberprzemocy - młodsze klasy w programie Power Point, a starsze w programie GIMP . Ponadto w kl. VI oraz VIIIa i VIIIb prowadzona jest innowacja BEZPIECZNI W SIECI, której głównym celem jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Nasze działania będą prezentowane na stronie internetowej szkoły.

 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. por. Jana Bałdy w Chmielniku

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: uczniowie

 

Miejsce wydarzenia: Chmielnik

 

Data rozpoczęcia: 04/10/2022

 

Data zakończenia: 31/10/2022

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 120