Inicjatywy edukacyjne 2022

Cyberbezpieczna Jedynka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle

 

Opis

 

W ramach inicjatywy podjęte zostaną następujące działania:

1. klasy czwarte - uczestnictwo w spektaklu online "Plik i Folder na tropach internetowych kłopotów"

2. klasy 6-8 - warsztaty "Profilaktyka cyberprzemocy"

3. klasy 1-8 - lekcje wychowawcze / zajęcia komputerowe według scenariuszy ze strony www.gov.pl/web/baza-wiedzy/szkola-podstawowa

4. pedagogizacja rodziców: "Jak chronić się w internecie – nie tylko podczas Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa”

5. pedagogizacja nauczycieli - "Internetowe zagrożenia" w oparciu o kampanię informacyjną NASK

 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle

 

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: uczniowie klas 1-8, rodzice, nauczyciele

 

 

Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle

 

 

Data rozpoczęcia: 03/10/2022

 

 

Data zakończenia: 28/10/2022

 

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 700