Inicjatywy edukacyjne

"Bezpieczny w Cyberprzestrzeni", Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie

-------------

Opis: Uczniowie na lekcjach informatyki zostaną zapoznani z tematami dotyczącymi w klasach 5 i 6:

1. Najważniejsze rady dotyczące bezpieczeństw a w Internecie

w klasach 7 i 8

1. Cyberbezpieczeństwa w domu.

2. Bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych.

 

Następnie wykonają plakaty lub prezentacje multimedialne, w których zostaną zawarte najważniejsze z poznanych zasad.

 

-------------

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie

 

-------------

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Uczniowie klas 5 - 8

 

-------------

Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie

 

-------------

Data rozpoczęcia: 18/10/2021

 

-------------

Data zakończenia: 29/10/2021

 

-------------

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 270