Inicjatywy skierowane dla dorosłych użytkowników

CyberEdukacja w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 

Opis

 

CyberEdukacja to miesięczny program przygotowany specjalnie dla pracowników Agencji. W pakiecie są cotygodniowe warsztaty, które oprócz odpowiedniej dawki wiedzy oferują możliwość spotkania z ekspertami z obszaru cyberbezpieczeństwa i zadania im trudnych pytań. Do tego dedykowany newsletter, akcja plakatowa i profilowana zakładka z dobrym praktykami z zakresu cyberhigieny, a także promocja kampanii w profilach społecznościowych PAŻP. Całość zamknie sformułowanie wewnętrznych rekomendacji dla pracowników w ramach obowiązkowej cyberhigieny.

Przez cały miesiąc będziemy podnosić świadomość na temat cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. Cel -  przestrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami i promowanie odpowiedzialnego korzystania z sieci Internet.

 

-------------

Organizator: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

 

-------------

Odbiorca: pracownicy

 

-------------

Miejsce wydarzenia: spotkania online

 

-------------

Data rozpoczęcia: 01/10/2021

 

-------------

Data zakończenia: 31/10/2021

 

-------------

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 1800