Inicjatywy skierowane do dorosłych użytkowników

"Cyberbezpieczeństwo" - studia podyplomowe w WSZP w Warszawie

Opis

 

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do realizowania efektywnej strategii komunikacyjnej w cyfrowym otoczeniu informacyjnym. Cyberbezpieczeństwo ma na celu wskazanie sposobów planowania i realizowania zagadnień z zakresu polityki i strategii w przestrzeni cyfrowej. Kierunek studiów ukazuje jak identyfikować zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz jak im przeciwdziałać.

 

ADRESACI

 

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 

    pracowników jednostek administracji publicznej

    sektora prywatnego, zwłaszcza działów odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne organizacji

    analityków zagrożeń dla bezpieczeństwa organizacji

 

ABSOLWENCI

 

Absolwenci mogą podjąć pracę m. in. jako:

 

    pracownicy firm produkujących oprogramowanie, sprzęt i systemy informatyczne

    kierownicy projektów w branży IT

    eksperci w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci

 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 

    świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

 

WYKŁADOWCY

 

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

 

-------------

Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie

 

-------------

Odbiorcy: osoby chcące rozwijać swoje zainteresowania w branży cyberbezpieczeństwa

 

-------------

Miejsce wydarzenia: Warszawa

 

-------------

Data rozpoczęcia: 09/10/2021

 

-------------

Data zakończenia: 30/06/2022

 

-------------

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: nieograniczona

 

-------------

Link do wydarzenia: https://wszp.edu.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe/cyberbezpieczenstwo?gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiP8TEbADC8D9Lni4WtxtARH4yZEMexwyCerL2oeatMF2CKX8xxS0hxoCaJYQAvD_BwE