Inicjatywy skierowane do dorosłych użytkowników

"Miesiąc Cyberbezpieczeństwa EY", webinary: 5,9,19,26.11.2021, EY Polska

Opis

 

Październik Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa – to czas poświęcony dyskusjom, których nadrzędnym celem jest podniesienie świadomości na temat zagrożeń w obecnym, cyfrowym świecie. To także idealna sposobność, by porozmawiać o najnowszych regulacjach czy też szansach na wzmocnienie cyberodporności.

 

Z tej okazji, multidyscyplinarny zespół ekspertów EY Polska przygotował szereg tematów, podczas których przedstawi różne perspektywy związane z Cyberbezpieczeństwem w biznesie. Przez cały listopad eksperci EY będą dzielić się swoją wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, technologii i prawa.

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

 

05.11.20221

Webcast EY: Operacyjna odporność cyfrowa – DORA.

Czy nowe Rozporządzenie przełoży się na zwiększenie cyberbezpieczeństwa?

 

09.11.2021

Webcast EY: NIS2 - szanse i wyzwania

 

19.11.2021

Webcast EY: Sztuczna Inteligencja (AI) Zarządzanie ryzykiem AI w aspekcie najnowszych zmian regulacyjnych

 

26.11.2021

Webcast EY: Chmura w sektorach regulowanych.

Czy compliance-by-design = compliance-by-default?

 

-------------

Organizator: EY Polska

 

-------------

Miejsce wydarzenia: online

 

-------------

Data rozpoczęcia: 05/11/2021

 

-------------

Data zakończenia: 26/10/2021

 

-------------

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 500

 

-------------

Logo: https://bezpiecznymiesiac.pl/dokumenty/form/7-9954571229640-366_cqdfa.jpg

 

-------------

Link do wydarzenia: https://www.ey.com/pl_pl/cybersecurity/miesiac-cyberbezpieczenstwa