Inicjatywy skierowane do dorosłych użytkowników 2022

Cyberbezpieczeństwo sektora energii – rekomendacje sektorowe po pierwszym roku funkcjonowania - konferencja

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Opis

 

Dnia 8 listopada 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska organizuje konferencję podsumowującą rok funkcjonowania opublikowanych we wrześniu 2021 r. "Rekomendacji Ministra Klimatu i Środowiska dotyczących działań mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w sektorze energii oraz wytycznych sektorowych dotyczących zgłaszania incydentów". Konferencja odbędzie się w formie zamkniętego spotkania, na które zaproszeni będą głównie przedstawiciele podmiotów z sektora energii. Podczas konferencji skupimy się między innymi na doświadczeniach zebranych podczas pierwszego roku funkcjonowania Rekomendacji. Dokument ten stanowi zbiór wytycznych wspomagających realizację wymagań z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze energii, uwzględniających specyfikę sektora związaną z dominacją przemysłowych systemów sterowania. Panele merytoryczne i dyskusyjne będą dotyczyły także tematyki związanej z cyberbezpieczeństwem sektora energii, wyzwaniami, dobrymi praktykami, know-how, nowymi technologiami itd. Należy podkreślić, że rekomendacje sektorowe Ministra Klimatu i Środowiska są dokumentem "żywym", co oznacza ich aktualizowanie oraz doskonalenie. W związku z tym, organizowane spotkanie ma na celu również przedstawienie nowych zagadnień, które mogą mieć wpływ na przyszły kształt dokumentu. Konferencja jest współfinansowana przez instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę” w ramach projektu zwiększenia zdolności organu właściwego w zakresie cyberbezpieczeństwa sektora energii.

 

 

Organizator: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: przedstawiciele podmiotów z sektora energii

 

 

Miejsce wydarzenia: Warszawa

 

 

Data rozpoczęcia: 08/11/2022

 

 

Data zakończenia: 08/11/2022

 

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 200

 

 

Link do wydarzenia: https://www.gov.pl/web/klimat/konferencja-cyberbezpieczenstwo-sektora-energii--rekomendacje-sektorowe-po-pierwszym-roku-funkcjonowania