Inicjatywy skierowane do dorosłych użytkowników 2022

Bądź bezpieczny! - webinar, 31.10.2022, godz.10.00

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

 

Opis

 

Aby być bezpiecznym w świecie cyfrowym trzeba wiedzieć co i jak wykorzystują cyberprzestępcy. Dlatego webinar z cyberbezpieczeństwa obejmować będzie zagadnienia dotyczące:

a) ochrony przed zaawansowanymi atakami przez pocztę i strony WWW,

b) tworzenia i zarządzania polityką haseł i tożsamości,

c) socjotechniki.

 

 

Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

 

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: do wszystkich użytkowników Internetu

 

 

Miejsce wydarzenia: Katowice (online)

 

 

Data rozpoczęcia: 31/10/2022, godz. 10.00

 

 

Data zakończenia: 31/10/2022

 

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 500

 

 

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ1NWRkMzMtZDI5MC00MjI4LWI2ZmQtODk2NGZiOGRhYzQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e05b101-c6fe-47e5-82e1-c6a410bb95c0%22%2c%22Oid%22%3a%2222e25e33-cab5-464e-b589-d9b8622ab29c%22%7d