Inicjatywy skierowane do dorosłych użytkowników 2022

Jak chronić strony internetowe i aplikacje przed atakami? Skuteczna zapora WAF do skonfigurowania w kilka minut - webinar, 27.10.2022

Fundacja SzczecinLAB

Opis

 

"Strony internetowe i aplikacje są często połączone z infrastrukturą sieciową wewnątrz organizacji, a to skłania przestępców do coraz śmielszych ataków na te zasoby. Brak ochrony dla tych obszarów naraża organizacje na ataki typu SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS), Commond Injection oraz Directory Traversal. Ataki tego rodzaju są często trudne do wykrycia, a narażają organizacje na utratę danych oraz reputacji. Lekiem na te problemy jest WAF i wystarczy kilka minut, żeby zabezpieczyć swoje strony internetowe, czy aplikacje. Podczas spotkania na przykładzie rozwiązania od Barracudy pokażemy jak szybko można skonfigurować zabezpieczenia."

 

-------------

 

Organizator: Fundacja Szczecin LAB

 
-------------

Odbiorca: osoby techniczne z działów bezpieczeństwa, administratorzy IT, specjaliści, właściciele firrm


-------------

Miejsce wydarzenia - online


-------------

Data rozpoczęcia: 27/10/2022, godz. 11.00


-------------

Data zakończenia: 27/10/2022, godz. 12.00


-------------

Szacowana liczba odbiorców/uczestników:

 

-------------

Link do wydarzenia: https://www.kappadata.pl/event/webinar-jak-chronic-strony-internetowe-i-aplikacje-przed-atakami-z-waf/