Nowoczesne technologie

Czwarty tydzień ECSM jest poświęcony szerokiej tematyce nowoczesnych technologii

Albert Einstein powiedział kiedyś: "Stało się zatrważająco oczywiste, że nasza technologia przewyższyła nasze człowieczeństwo". Rozwój nowoczesnych technologii jest nierozerwalnie połączony z dynamicznym rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Rozwiązania, które ułatwiają nam codzienne życie stanowią wyzwanie w sferze społecznej, gospodarczej i prawnej.