Nasi Partnerzy

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń (FBC)

Jako rezultat wdrażania unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO), które wchodzi w życie w maju 2018, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń rozpoczęła realizację projektu ROADtoRODO (Droga do RODO), którego celem jest wzrost świadomości globalnych korporacji, a także małych i średnich przedsiębiorców w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Unijne rozporządzenie RODO wprowadza rewolucyjne zmiany  w zasadach ochrony danych osobowych, które mają szansę stać się globalnym standardem. W ramach projektu powstał przewodnik, który zawiera dobre praktyki i przykłady poszczególnych etapów wdrażania unijnego rozporządzenia. Przewodnik został stworzony z myślą o osobach prywatnych i przedsiębiorcach jako wsparcie w procesie dostosowania do unijnych wymogów, a także jako źródło informacji na temat nowych praw i obowiązków.

 

Projekt ROADtoRODO jest realizowany poprzez poniższe działania:

  • - Artykuły publikowane na stronie internetowej Fundacji
  • - Konferencje tematyczne
  • - Spotkania z ekspertami
  • - Podcasty