Nasi Partnerzy

Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze

  • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

 

Organizatorzy odpowiadają za projekt "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze", który ma na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu.