Nasi Partnerzy

Fundacja Nowoczesna Polska

Fundacja Nowoczesna Polska konsekwentnie działa na rzecz nowoczesnej edukacji.

Wolność słowa i komunikacji potrzebują ciągłej ochrony – szczególnie w mediach cyfrowych. W Fundacji Nowoczesna Polska wierzymy, że jedynie wolna kultura warta jest naszego zaangażowania i wsparcia, powszechne prawo do korzystania z informacji stanowi fundament demokracji, a domena publiczna powinna być zasadą, od której monopole informacyjne stanowią tylko wyjątek. Dlatego tworzymy narzędzia dostępu do wolnych dóbr kultury, budujemy programy edukacji medialnej oraz walczymy o prawo do uczestnictwa w kulturze.

 

Fundacja zgłosiła do obchodów Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa projekt edukacyjny "Cybernauci"