Nasi Partnerzy

Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego organizuje w dniu 9 października 2018 r. w Łodzi konferencję pn. ”CyberBezpieczni – wyzwania dla pracowników oświaty”.

 

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego funkcjonuje od roku 2007. Od tego czasu zrealizowaliśmy ok. 30 projektów i inicjatyw z zakresu społeczeństwa informacyjnego, na łączną kwotę ok. 164 406 666,92 PLN, oraz projekty międzynarodowe na łączną kwotę 2 918 296,66 EUR.

 

Departament Cyfryzacji powstał w marcu 2013 r. z połączenia komórek funkcjonujących do tego czasu w różnych strukturach UMWŁ (Wydział Informatyki z Departamentu Organizacyjnego, Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentu Infrastruktury oraz Wydział e-Zdrowia z Departamentu Polityki Zdrowotnej). Obecnie w skład Departamentu

wchodzą:

  • - Wydział Społeczeństwa Informacyjnego CF I
  • - Wydział Infrastruktury i Utrzymania Ciągłości Działania CF II
  • - Wydział Analiz i Rozwoju Systemów CF III
  • - Wydział Finansów i Majątku CF IV
  • - Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu CFS

 

Do zadań Departamentu Cyfryzacji należą sprawy związane z informatyzacją Urzędu, rozwojem systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej na terenie województwa, rozwojem zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym, przygotowaniem i realizacją projektów związanych z cyfryzacją Urzędu i województwa współfinansowanych w ramach środków pochodzących z różnych programów Unii Europejskiej.

 

Więcej na stronie si.lodzkie.pl

Więcej informacji o wydarzeniu "CyberBezpieczni – wyzwania dla pracowników oświaty”.