Nasi Partnerzy

Stowarzyszenie CYBERBEZPIECZNI

Jesteśmy stowarzyszeniem, którego celem jest szerzenie wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Nasze działania są jak nasza organizacja – skuteczne, kształtujące otoczenie cybernetyczne i realnie oddziałujące na bezpieczeństwo nas wszystkich. Nie jesteśmy sami! W ramach ścisłego partnerstwa, wspiera nas jedno z największych europejskich stowarzyszeń – DsiN z siedzibą w Berlinie.

 

Wszyscy jesteśmy potencjalnymi ofiarami cyberprzestępczości. Często nawet o tym nie wiedząc. To absolutnie realne zagrożenie, mogące przynieść dotkliwe straty dla naszego portfela. To również ryzyko utraty naszych domowych archiwów, rodzinnych albumów i wrażliwych danych osobowych przechowywanych w wersji cyfrowej. Cyberbezpieczni skutecznie przeciwdziałają takim niebezpieczeństwom, organizując szkolenia, eventy i wdrażając nowoczesne programy edukacyjne, których głównym celem jest budowanie świadomości.

 

Więcej informacji na stronie internetowej LINK