Scam

Scam to temat trzeciego tygodnia ECSM

Oficjalnym partnerem trzeciego tygodnia jest Europol (EC3). Scam to rodzaj oszustwa. Polega ono na wzbudzeniu u kogoś zaufania, a następnie wykorzystanie tego zaufania do wyłudzenia pieniędzy lub innych składników majątku. Osoba wzbudzająca fałszywe zaufanie zwykle działa na jedną z ludzkich cech charakteru, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych, takich jak: pycha i chciwość, ale też empatia i altruizm.