Aktualności

1 sierpnia - Dzień Światowej Sieci Internetowej

Choć historia ludzkości liczy 200 tys. lat, to niebywały skok technologiczny, który diametralnie zmienił świat przypada na ostatnie stulecie. Bez wątpienia jednym z kluczowych kamieni milowych w historii ludzkości stał się Internet. 1 sierpnia obchodzimy Dzień Światowej Sieci Internetowej a to dobra okazji, by przypomnieć sobie, jak to wszystko się zaczęło.

 

 

Historia powstania Internetu sięga lat 60. XX wieku, kiedy to Amerykańska Agencja Projektów Zaawansowanych (ang. Advanced Research Projects Agency – APRA) rozpoczęła badania nad stworzeniem sieci komputerowej, która miała umożliwiać łączność pomiędzy różnymi instytucjami naukowymi i wojskowymi w Stanach Zjednoczonych. Głównym celem projektu było przekazywanie danych w sposób zdecentralizowany, tak aby w przypadku awarii jednego z węzłów sieć nadal działała.

 

W 1969 roku powstała pierwsza sieć komputerowa o nazwie APRANET, która łączyła cztery uniwersytety w Stanach Zjednoczonych. APRANET był pierwszą siecią komputerową opartą na protokole pakietowym, który umożliwiał efektywne i szybkie przesyłanie danych.

W kolejnych latach APRANET powiększał się i integrował z innymi sieciami, co doprowadziło do powstania Internetu w dzisiejszym rozumieniu.

 

Prawdziwy rozkwit sieci przypadł na końcówkę lat 80. i lata 90. W 1989 Tim Berners-Lee opracował i wdrożył pierwszą przeglądarkę internetową a także stworzył pierwszy serwer HTTP (Hypertext Transfer Protocol), co umożliwiło publiczny dostęp do stron Internetowych.

Internet przekształcił się w globalną sieć i stał się dostępny dla wszystkich. Zaczął się dynamicznie rozwijać, umożliwiając  m.in. przesyłanie coraz większej liczby informacji, dostęp do zasobów sieciowych, komunikacje w czasie rzeczywistym czy też dokonywanie transakcji finansowych.

 

Dziś z Internetu korzysta blisko 5,5 miliarda ludzi co stanowi ok 64 % całej populacji  w tym 4,75 miliarda ludzi aktywnie korzysta z mediów społecznościowych.

 

Jak zapewne łatwo wywnioskować, wśród tak ogromnej liczby osób korzystających z Internetu, z pewnością można trafić na osoby, które nie będą miały względem innych dobrych intencji. Mowa oczywiście o cyberprzestępcach, którzy pod pretekstem różnego rodzaju historii będę próbować wywrzeć na nas presję i skłonić do natychmiastowego działania, np. podania poufnych danych  lub zrobienia nierozważnego przelewu. Do najczęściej stosowanych zabiegów socjotechnicznych, które mają wzbudzić w nas emocje i skłonić do nierozważnego działania należą:

·       fałszywe wiadomości informujących o zakupie przedmiotu wystawionego przez nas na portalu ogłoszeniowym i prośbie dokończenie transakcji pod wskazanym linkiem - oczywiście fałszywym,

·       maile z informacją, że nasz sprzęt został zhakowany a oszust pozyskał dostęp do poufnych danych; warunkiem odzyskania naszych plików lub usunięcia treści z powszechnie dostępnych stron jest wpłacenia okupu,

·       SMSy informujące m.in. o odcięciu energii, konieczności dopłaty do przesyłki kurierskiej itp. – ich treść ma nas skłonić do kliknięcia w link z fałszywą bramka płatności,

·       podszywanie się w wiadomościach pod znaną instytucję np. urząd skarbowy informujący o potrzebie zapłaty podatku.

 

Korzystając z różnych zasobów Internetu musimy pamiętać przede wszystkim o zasadzie ograniczonego zaufania, i zawsze weryfikować, czy adres strony internetowej na której jesteśmy, jest poprawny. Szczególną ostrożność powinniśmy zachować również wtedy,  gdy w otrzymanej wiadomości widnieją komunikaty „pilnie”, „niezwłocznie” a także zwroty, w których podkreślane są groźne konsekwencje braku podjęcia działania np. „Twoje konto zostanie zablokowane”.

Jak się bronić przed takimi oszustwami? Przede wszystkim należy zachować spokój i nie dać się sprowokować. Warto skontaktować się z daną instytucją, firmą kurierską, bankiem i upewnić się czy taka sytuacja miała faktycznie miejsce. Pamiętajmy, że emocje w Internecie są złym doradcą.

 

 

 

Źródło:

https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.