Polityki

Polityka prywatności

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszenia inicjatywy lub  przekazanych na adres e-mail: ecsm@nask.pl jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157, kontakt do Inspektora Ochrony Danych w  NASK-PIB: inspektorochronydanych@nask.pl.
2. Dane osobowe zawarte w formularzu lub przekazane na adres e-mail: ecsm@nask.pl będą przetwarzane w celu  umożliwienia zgłoszenia inicjatywy w ramach Kampanii Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month) (dalej: „Kampania ECSM”) oraz w celu umożliwienia NASK-PIB kontaktu ze zgłaszającym. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez                        NASK-PIB, jakim jest koordynacja Kampanii ECSM w Polsce.
3.  Informacje o zgłoszonej inicjatywie (w tym dane osobowe organizatora oraz zgłaszającego) mogą zostać przez NASK-PIB zarejestrowane na ogólnoeuropejskiej stronie poświęconej Kampanii ECSM www.cybersecuritymonth.eu. Informacja o inicjatywie może zostać umieszczona na stronie www.bezpiecznymiesiac.pl, a także w mediach społecznościowych Facebook https://www.facebook.com/ECSMPL oraz  Twitter  https://twitter.com/ecsmpolska.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione dostawcom, którzy przetwarzają dane osobowe świadcząc NASK-PIB usługi o charakterze technicznym, obsługując sieć telekomunikacyjną, systemy teleinformatyczne lub udostępniają NASK-PIB narzędzia teleinformatyczne oraz podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania wglądu do swoich danych, ich  poprawiania, ograniczenia przetwarzania, zażądania ich usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w Kampanii ECSM, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu zgłoszenia inicjatywy.
7.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Na podstawie ww. danych osobowych nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 
II. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH
1. NASK-PIB informuje, że ma możliwość publikacji na wskazanych stronach internetowych: www.bezpiecznymiesiac.pl oraz www.cybersecuritymonth.eu oraz w mediach społecznościowych Facebook https://www.facebook.com/ECSMPL oraz Twitter https://twitter.com/ecsmpolska określonych treści oraz materiałów (logotypy, grafiki lub obrazy identyfikujące inicjatywę itp.) przekazanych przez podmioty, które zgłosiły do NASK-PIB swoje inicjatywy w ramach Kampanii ECSM za pośrednictwem formularza na stronie  www.bezpiecznymiesiac.pl lub z wykorzystaniem adresu e-mail: ecsm@nask.pl.
2. Podmioty zgłaszające NASK-PIB swoje inicjatywy w ramach Kampanii ECSM składają jednocześnie oświadczenie co do przekazywanych NASK-PIB treści i materiałów, zgodnie z którym podmiot zgłaszający oświadcza i potwierdza, że w odniesieniu do przekazanych informacji i materiałów:
    • jest w pełni odpowiedzialny za ich treść i formę, w tym autentyczność, aktualność i  poprawność; 
    • dysponuje wszelkimi niezbędnymi i niczym nieograniczonymi prawami i uprawnieniami w  zakresie umożliwiającym ich publikowanie na stronach: www.bezpiecznymiesiac.pl, www.cybersecuritymonth.eu oraz w mediach społecznościowych Facebook https://www.facebook.com/ECSMPL oraz Twitter https://twitter.com/ecsmpolska  w związku z Kampanią ECSM oraz ma prawo przekazać je do NASK-PIB w celu i zakresie niezbędnym do  zainicjowania procesu takiego publikowania, w szczególności odpowiednimi zgodami lub innymi wymaganymi środkami prawnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, prawami autorskimi lub odpowiednimi licencjami, zgodami na wykorzystanie wizerunku itp.;
    • przekazanie treści i materiałów, ani ich wykorzystanie przez NASK-PIB w powyżej wskazanym celu, nie prowadzi do żadnych naruszeń, w szczególności nie narusza niczyich praw, uprawnień, ani dobrych obyczajów.
3. Podmioty zgłaszające akceptują, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zastrzeżeń, skarg, roszczeń (w tym dotyczących praw autorskich, praw do wizerunku, ochrony danych osobowych) itp., dotyczących przekazanych do NASK-PIB informacji lub materiałów, mogą one zostać w każdej chwili usunięte z ww. stron internetowych oraz mediów społecznościowych lub ich publikacja może zostać zawieszona, do czasu wyjaśnienia sprawy. Podmiot zgłaszający dołoży wszelkiej staranności do  wyjaśnienia takiej sprawy i zwolni NASK-PIB od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z  takimi zastrzeżeniami, skargami, roszczeniami itp.
 
III. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH NA STRONIE WWW.BEZPIECZNYMIESIAC.PL
1. Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz.
2. Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.
3. Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
4. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w  momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są po to, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego, czy dochodzi do  nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i  zwiększyć komfort z nich korzystania m.in:
    a) pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - dane te  wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;
    b) umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;
    c) poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.
6. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.
7. Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmioty, z usług których korzystamy, np.:  Facebook czy Twitter.
 
IV. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby  odzwierciedlała wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych.
2. Aktualna wersja Polityki prywatności dostępna jest na stronie www.bezpiecznymiesiac.pl.