• cyberhigiena

  Pierwszy tydzień ECSM dotyczy cyberhigieny. Są to rutynowe działania podnoszące bezpieczeństwo online. Należy do nich min. używanie odpowiednich haseł oraz ich systematyczna zmiana, omijanie potencjalnie niebezpiecznych witryn, unikanie ściągania plików z podejrzanych źródeł, a także dbałość o aktualizację oprogramowania. Codzienne stosowanie podstawowych środków bezpieczeństwa zwiększa poziom cyberbezpieczeństwa.

 • edukacja

  Drugi tydzień ECSM jest poświęcony kwestiom dotyczącym edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wzrost liczby urządzeń i usług teleinformatycznych, używanych we wszystkich dziedzinach życia codziennego, sprawia że wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów.

 • scam

  Oficjalnym partnerem trzeciego tygodnia jest Europol (EC3). Scam to rodzaj oszustwa. Polega ono na wzbudzeniu u kogoś zaufania, a następnie wykorzystanie tego zaufania do wyłudzenia pieniędzy lub innych składników majątku. Osoba wzbudzająca fałszywe zaufanie zwykle działa na jedną z ludzkich cech charakteru, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych, takich jak: pycha i chciwość, ale też empatia i altruizm.

 • nowoczesne technologie

  Ostatni tydzień ECSM to tematyka nowoczesnych technologii, a więc Sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT) czy systemy autonomiczne, ale także związane z nimi wyzwania prawne i społeczne, a także zjawiska związane z bezpieczeństwem informacyjnym.

Dołącz do inicjatywy

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month - ECSM) to ogólnoeuropejska kampania organizowana co roku w październiku przez ENISA, z inicjatywy Komisji Europejskiej. W trakcie kampanii prezentowane są projekty oraz inicjatywy realizowane w krajach europejskich, związane zarówno z propagowaniem wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu jak i rozwojem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.