Aktualności

Sztuczna inteligencja - w jakich dziedzinach ma wykorzystanie?

Sztuczna inteligencja w coraz większym zakresie wchodzi do naszego codziennego życia, a spektrum dziedzin, które ją wykorzystują sięgają od zdrowia i edukacji, po rozrywkę i komunikację. Choć nie brakuje obaw związanych z jej rozwojem, warto mieć także pełną świadomość wielu pozytywnych aspektów, jakie przynosi.

Wszechstronne zastosowania AI, takie jak diagnozowanie chorób, personalizacja treści w mediach, optymalizacja procesów produkcyjnych czy wspomaganie decyzji biznesowych, przyczyniają się do zwiększenia efektywności, poprawy jakości usług oraz podniesienia komfortu życia.

Ponadto, sztuczna inteligencja ma potencjał do rozwiązania globalnych problemów, takich jak zmiany klimatyczne czy ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej, poprzez wykorzystanie zaawansowanych analiz danych i modelowania predykcyjnego. Dlatego też, mimo że należy być czujnym i odpowiedzialnym w stosowaniu AI, warto docenić jej pozytywny wpływ na nasze społeczeństwo i dążyć do maksymalnego wykorzystania jej potencjału dla dobra ludzkości.

 

·        Medycyna i opieka zdrowotna - rozwój sztucznej inteligencji obejmuje szeroki zakres działań, które rewolucjonizują sposób, w jaki diagnozujemy i leczymy choroby. Sztuczna inteligencja może wspierać personel medyczny  przez analizę danych  i obrazów, co z umożliwia szybszą i bardziej  i precyzyjną diagnozę. Dzięki zaawansowanym algorytmom AI możliwe jest także opracowywanie spersonalizowanych planów leczenia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów. Te rozwiązania przekładają się na skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę i terapię oraz zwiększenie efektywności opieki zdrowotnej, co może mieć kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia pacjentów.

·        Edukacja - dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest spersonalizowanie procesu nauki poprzez dostosowanie materiałów edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczniów, co prowadzi do zwiększenia efektywności kształcenia i osiągania lepszych wyników edukacyjnych. przez analizę danych na temat postępów i preferencji uczniów, systemy AI mogą dostosowywać treści edukacyjne tak, aby były one optymalnie dopasowane do każdego ucznia.

·        Bezpieczeństwo publiczne – sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w systemach monitoringu miejskiego, analiz danych z kamer i wykrywania anomalii, co poprawia bezpieczeństwo publiczne. Technologia rozpoznawania twarzy i rejestrowania wzorców ruchu może pomóc w szybkim identyfikowaniu przestępców oraz zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom. Dodatkowo, systemy oparte na AI mogą być wykorzystywane do integracji i analizy różnorodnych źródeł danych, w tym prognoz pogody, informacji o ruchu drogowym oraz sygnałów z urządzeń IoT. Dzięki temu możliwe jest przewidywanie i ostrzeganie przed zagrożeniami, takimi jak klęski żywiołowe, wypadki drogowe i awarie infrastruktury.

·        Transport i komunikacja miejska -  sztuczna inteligencja analizuje dane z czujników ruchu, kamer monitoringu, systemow GPS  i innych źródeł, aby zarządzać ruchem drogowym w czasie rzeczywistym.. Algorytmy AI mogą przewidywać natężenie ruchu pasażerów i optymalizować trasy oraz harmonogramy pojazdów komunikacji miejskiej, co zwiększa ich efektywność i punktualność.

·        Usługi finansowe – sztuczna inteligencja jest wykorzystywana m.in. przez instytucje finansowe do wykrywania nieprawidłowości w transakcjach finansowych i zapobiegania oszustwom. Np. nagłe zmiany w nawykach zakupowych klienta mogą wskazywać na nieautoryzowane użycie karty płatniczej. W ten sposób są monitorowane dane transakcyjne w czasie rzeczywistym, a zidentyfikowane odstępstwa od normy wskazujące na potencjalne oszustwo, mogą spowodować automatyczną blokadę transakcji.

 

Sztuczna inteligencja oferuje niezliczone możliwości, które mogą znacząco poprawić jakość naszego życia i przyczynić się zarówno do technologicznego jak i społecznego postępu. Jednakże kluczowym jest odpowiedzialne wykorzystanie tych technologii, z poszanowaniem bezpieczeństwa danych.

Wspominając o bezpieczeństwie danych, warto „zaprzęgnąć” sztuczną inteligencję do weryfikacji informacji na nasz temat, które są powszechnie dostępne w internecie, a z których możemy sobie nie zdawać sprawy.

 

Takie dane mogą być wykorzystane przez osoby trzecie przeciwko nam, dlatego warto być ich świadomym.  Poniżej przykłady narzędzi wykorzystujących AI do skutecznego monitorowania i analizy informacji dostępnych publicznie:

·        Narzędzia do monitorowania internetu – wykorzystują AI w celu poszukiwania nowych wzmianek o określonych hasłach lub frazach, możemy taki alert ustawić np. na konkretne imię i nazwisko.

·        Narzędzia do identyfikacji wizerunku – wykorzystują zaawansowane algorytmy AI rozpoznawania wizerunku i wyszukania konkretnych osób na zdjęciach (na podstawie wcześniej przesłanego wizerunku danej osoby). W ten sposób możemy zweryfikować czy nasz wizerunek został opublikowany gdzieś bez naszej zgody. 

 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w monitorowaniu danych osobowych w intrenecie może być skuteczną strategią zwiększenia bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności. Jednak te rozwiązanie nie powinny w żaden sposób zwalniać nas z rozważnego i bezpiecznego korzystania z technologii oraz stosowania podstawowych zasad cyberhigieny.

 

 

Sztuczna inteligencja i deepfake - strona główna: przejdź.