Aktualności

Budowanie świadomości cyberbezpieczeństwa w okresie urlopów

W okresie urlopów, kiedy wiele osób odłącza się od codziennych obowiązków zawodowych, cyberprzestępcy intensyfikują swoje działania licząc na obniżoną czujność pracowników.

Przejmowanie obowiązków za współpracowników, niewystarczający zakres informacji (np. jakimi sprawami ma się zająć osoba zastępująca innych), a także utrudniony kontakt z pracownikiem na urlopie, mogą wpływać na wzrost potencjalnych cyberataków na organizację.

 

Ograniczenie ich skuteczności a także zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów bezpieczeństwa jest możliwe dzięki ciągłemu procesowi budowania świadomości cyberbezpieczeństwa wśród pracowników.

 

Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma prostymi krokami, które mogą być pomocne w ochronie firmy lub organizacji przed cyberatakami.

 

·  Szkolenia i kampanie uświadamiające przed okresem urlopowym

Przed rozpoczęciem sezonu urlopowego, warto przeprowadzić szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, przypominając pracownikom o najważniejszych zasadach ochrony danych. Szkolenia te powinny obejmować informacje o najnowszych zagrożeniach, takich jak phishing, malware oraz ataków z wykorzystaniem socjotechniki. Rozważ przeprowadzenie kampanii uświadamiających.

 

·  Przypomnienie polityk bezpieczeństwa obowiązujących w firmie

Pracownicy powinni być regularnie informowani o obowiązujących politykach bezpieczeństwa oraz procedurach zgłaszania incydentów. W okresie urlopowym przypomnij o konieczności stosowania silnych haseł, polityce bezpieczeństwa firmy oraz ochrony urządzeń mobilnych.
 

·  Plan zarządzania nieobecnościami

Podczas planowania urlopów, upewnij się, że kluczowe funkcje i odpowiedzialności są odpowiednio zaopiekowane. Pracownicy powinni wiedzieć, do kogo mogą się zwrócić w razie potrzeby, a zakresy zastępstw powinny być jasno określone wraz z poinformowaniem pracowników o zasadach bezpieczeństwa.
 

·  Przekazywanie obowiązków na czas nieobecności

Zadbaj o to, by osoby idące na urlop dokładnie przekazały obowiązki pracownikom, którzy je zastępują, a także jakie sprawy są priorytetowe. Nie zezwalaj pracownikom na udostępnianie lub przekazywanie haseł do skrzynki email lub innych kont i usług. Zadbaj o to, by Twoje systemy miały możliwość wskazania osoby zastępującej.


Dobrą praktyką jest ustawienie autorespondera u osoby, która idzie na urlop ze wskazaniem, kto ją będzie zastępował.
 

Nie zostawiaj osób zastępujących innych bez wsparcia – wskaż osoby, z którymi mogą się kontaktować w razie trudności.
 

·  Ochrona urządzeń mobilnych oraz laptopów

Zadbaj o bezpieczeństwo sprzętu, z którego korzystają Twoi pracownicy. Jasno określ zasady, które dotyczą użytkowania sprzętu służbowego do celów prywatnych i odwrotnie. Rozważ wprowadzenie oprogramowania, które będzie monitorować aktywność na urządzeniach.
 

·  Monitoring i reagowanie na incydenty

Zapewnij ciągły monitoring swoich systemów informatycznych, aby szybko wykrywać i reagować na wszelkie nietypowe aktywności. Pamiętaj, że kluczowe jest posiadanie planu reakcji na wypadek incydentu, który umożliwi minimalizację szkód i szybkie przywrócenie normalnej działalności.

 

Budowanie świadomości cyberbezpieczeństwa to jeden z kluczowych elementów dbania o cyberbezpieczeństwo Twojej firmy. Poprzez odpowiednie szkolenia, przypomnienia o politykach bezpieczeństwa, wdrożenie technologii ochronnych oraz stałą edukację pracowników, można znacznie zwiększyć poziom ochrony danych i systemów informatycznych. W ten sposób, zarówno pracownicy, jak i organizacje mogą cieszyć się spokojnym i bezpiecznym okresem urlopowym.

 

Nie rób urlopu od dbania o cyberbezpieczeństwo!

 

Budowanie świadomość cyberbezpieczeństwa w okresie wakacyjnym - wykaz wsystkich artykułów, przejdź do strony