Aktualności

„Women in Tech – jak możemy wspierać kobiety w technologiach, nauce i innowacji ? – zaproszenie na webinar

 

Podczas spotkania prelegentka przedstawi misję organizacji Women in Tech Perspektywy, wyjaśni skąd się wzięła idea i pomysł na takie działania, a także opowie o wybranych projektach.

Podczas spotkania porozmawiamy również o sytuacji kobiet zatrudnianych w różnych organizacjach związanych z IT, z nowoczesnymi technologiami i cyberbezpieczeństwem, a także podpowiemy co kobiety mogą zrobić, by być wyraźniej dostrzegane wśród ekspertów w szeroko pojmowanej branży IT.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 18.11.2021 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

Zapraszamy!

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRjMWI4YzMtNTMzMy00OThhLWI5OWYtMDMxOTJlOGM5NWM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2295dc45af-07b0-4179-a598-9740073a6e4a%22%2c%22Oid%22%3a%223bdb88c0-3d6e-48de-990c-403b4a38fd96%22%7d