Aktualności

Ruszyła rejestracja inicjatyw lokalnych DBI 2022 !

Zachęcamy szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do wspierania obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2022 poprzez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, kampanii informacyjnych, konkursów).

 
 
Lokalne obchody można zorganizować w dowolnym wybranym terminie od początku lutego 2022 r. do końca marca 2022 r.
 
Dla lokalnych organizatorów akcji DBI 2022 przygotowana zostanie propozycja materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dostępna w formie online: gotowe propozycje lekcji zdalnych do przeprowadzenia z uczniami, webinaria dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi wspierające ich w przygotowaniu zdalnych zajęć, banery oraz inne grafiki do wykorzystania podczas realizacji i promocji DBI 2022. Każda instytucja, która zarejestruje swoją inicjatywę na stronie DBI.pl (kliknij, aby przejść do strony z formularzem) otrzyma elektroniczne zaświadczenie udziału, a także będzie mogła wziąć udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI 2022.