Aktualności

Zaproszenie do badania ENISA

W tym roku obchodzimy 10. edycję Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (ECSM). Z tej okazji organizator kampanii - Europejska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa  ENISA,  we współpracy z  Anima People, Uniwersytetem College London i Uniwersytetem w Göteborgu opracowały dwie ankiety (przed kampanią i po zakończeniu kampanii), których celem jest  zbadanie skuteczności działań podejmowanych w ramach inicjatyw realizowanych podczas ECSM, a także ich wpływu na zachowania i postawy, jakie przyjmują użytkownicy Internetu wobec różnego rodzaju cyberzagrożeń.

 

Ankiety skierowane są do każdego użytkownika Internetu, a otrzymane wyniki umożliwią ENISA lepszą identyfikację działań prowadzonych w ramach kampanii, aby w kolejnych edycjach zwiększać dotarcie i skuteczność działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu cyberhigieny.

Informacje dotyczące ankiety przed kampanią:

Ankieta jest anonimowa,  jej wypełnienie zajmie około 15-20 minut. Dane przekazane w ankiecie będą przechowywane przez ENISA przez 2 lata po zamknięciu projektu. Wypełnienie ankiety stanowi  jednocześnie zgodę na udział w badaniu. Ankieta jest dostępna tylko w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących badania prosimy o kontakt na adres nadine@animapeople.com, a w przypadku pytań dotyczących sposobu prowadzenia badania na adres ecsm@enisa.europa.eu

 

W imieniu ENISA, jako koordynatorzy polskiej edycji Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczństwa zachęcamy WAS Naskowicze do zaangażowania się w badania, poprzez wypełnienie ankiety ????

 

Link do ankiety przed kampanią to:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Cybersecurity_Awareness_ECSM-PreC-MS

 

Druga ankieta zostanie rozesłana w listopadzie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt na adres ecsm@nask.pl