Aktualności

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa 2022: dziesięć lat zwiększania świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa w całej Europie

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) rozpoczyna działania w ramach kampanii uświadamiającej prowadzonej w trakcie Europejskiego MiesiącaCyberbezpieczeństwa (ECSM) oraz ogłasza zwycięzców trzech nagród ECSM, które są przyznawane za najlepszy film wideo, najlepszą infografikę i najlepsze materiały dydaktyczne.

Jubileuszowa, dziesiąta edycja ECSM w 2022 r. będzie koncentrować się na kwestiach związanych z wyłudzaniem informacji (phishing) i oprogramowaniem szantażującym (ransomware) – w tym celu przez cały październik we wszystkich krajach UE prowadzonych będzie wiele różnych działań.

 

ENISA i państwa członkowskie zorganizują między innymi konferencje, warsztaty, sesje szkoleniowe, webinaria i kwizy. Wykaz działań prowadzonych w ramach kampanii, w których mogą wziąć udział użytkownicy, jest dostępny na stronie internetowej Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa.

 

Aby lepiej promować materiały wykorzystywane w kampaniach prowadzonych przez państwa członkowskie i szerzej zaprezentować działania zainteresowanych stron, w tym roku ENISA po raz pierwszy włączyła do swojej kampanii nagrody ECSM. Nadrzędnym celem ECSM jest wzmocnienie odporności systemów i usług w UE dzięki wyposażeniu obywateli w umiejętności, które pozwolą im działać w roli skutecznych zapór sieciowych, a tym samym poczynienie dalszych kroków w kierunku społeczeństwa, które jest w stanie lepiej stawić czoła zagrożeniom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Tegoroczna edycja ECSM ma w szczególności na celu dotarcie do specjalistów w wieku od 40 do 60 lat ze wszystkich sektorów gospodarki, a w szczególności z MŚP. Jest ona również ogólnie ukierunkowana na europejską społeczność przedsiębiorców oraz na osoby, które w swojej pracy są uzależnione od technologii i narzędzi cyfrowych.

 

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa świętuje w 2022 r. swoje dziesiąte urodziny – pierwsza edycja tego wydarzenia miała miejsce w 2012 r. Kampania ta stanowi obecnie integralną część działań mających na celu wdrożenie przepisów unijnego aktu o cyberbezpieczeństwie dotyczących zwiększania świadomości i edukacji.

 

Wiceprzewodnicząca do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedziała: Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to sztandarowy projekt, który stanowi część naszych wysiłków mających ułatwić obywatelom i innym zainteresowanym podmiotom w UE bezpieczne poruszanie się w internecie. Podejmujemy wiele różnych działań mających na celu ochronę UE i potrzebujemy świadomych obywateli, którzy będą stanowić element unii bezpieczeństwa. Tegoroczna kampania pozwoli każdemu poznać i zrozumieć sposoby chronienia się na co dzień przed nowymi zagrożeniami, takimi jak np. oprogramowanie szantażujące.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: W miarę jak funkcjonowanie naszych społeczeństw w coraz większym stopniu opiera się na technologiach cyfrowych, rosną również ryzyka w cyberprzestrzeni. Jednym z najlepszych sposobów ochrony jest pogłębianie naszych umiejętności cyfrowych i korzystanie z nich również w codziennym życiu. Temu właśnie służy Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa – unijna inicjatywa, która doskonale się sprawdziła w ciągu ostatniej dekady.

 

Dyrektor wykonawczy ENISA Juhan Lepassaar dodał: Liczbę udanych ataków dokonywanych przez internet można by znacznie zmniejszyć, gdyby więcej osób znało sposoby ich wykrywania oraz odpowiedniego reagowania na nie. Temu właśnie służą działania podejmowane w trakcie Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa. Wprowadzone w tym roku nagrody zapewnią większą widoczność oraz będą stanowić zachętę do opracowywania narzędzi i kampanii pomagających obywatelom UE. Stanowi to kolejny istotny krok w dziesięcioletniej historii ECSM. Budowa Europy, w której cyberprzestrzeń jest bezpieczna i godna zaufania, oznacza również pomoc wszystkim przedsiębiorstwom w rozwijaniu działalności w bezpiecznym otoczeniu cyfrowym.

 

Nagrody ECSM

 

Nagrody ECSM to nowa inicjatywa wśród działań prowadzonych w ramach kampanii ECSM. Przedstawiciele państw członkowskich będą co roku wybierać najbardziej nowatorskie i imponujące materiały wyprodukowane na potrzeby poprzednich kampanii ECSM. Państwa członkowskie zostały poproszone o dokonanie wyboru spośród materiałów zgłoszonych do konkursu.

 

Całość oficjalnego komunikatu prasowego ENISA jest dotępne tutaj. 

 

Zapraszamy wszystkich użytkowników do zgłaszania inicjatyw !