Archiwum 2017

CYBERSEC

W świetle rosnących, coraz bardziej wyszukanych cyberzagrożeń i wyzwań, musimy szukać rozwiązań, dzięki którym poziom bezpieczeństwa oraz poczucie potrzeby międzynarodowej współpracy pomiędzy interesariuszami cyberbezpieczeństwa będą stale wzrastały. W tym celu powstał CYBERSEC – największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja public policy poświęcona strategicznym aspektom cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa.

 

CYBERSEC opiera się na czterech ścieżkach tematycznych:

ŚCIEŻKA PAŃSTWO

Budowanie wielopodmiotowej współpracy oraz wspieranie procesu tworzenie strategii publicznych związanych z cyfryzacją i cyberbezpieczeństwem. Główne tematy – ochrona infrastruktury krytycznej, implementacja Dyrektywy NIS i rozporządzenia GDPR, cyberprzestępczość, cyberterroryzm.

ŚCIEŻKA OBRONA

Zwiększanie zdolności do cyberobrony w obliczu narastających zagrożeń wynikających z funkcjonowania współczesnych państw w cyberprzestrzeni. Główne tematy – dostosowanie sił zbrojnych do cyberobrony, współpraca UE i NATO, walka informacyjna, cyberataki jako element zagrożeń hybrydowych, środki budowania zaufania w cyberprzestrzeni.

ŚCIEŻKA PRZYSZŁOŚĆ

Definiowanie trendów, szans i wyzwań, a także tworzenie cyberinnowacji i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Główne tematy: technologie i zagrożenia przyszłości, zmiany w potrzebach i zachowaniach użytkowników sieci, cyfrowe zasoby kadrowe, innowacje.

ŚCIEŻKA BIZNES

Określenie roli sektora prywatnego w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa oraz analiza kluczowych trendów związanych z rynkiem cyberproduktów i usług. Główne tematy: budowanie jednolitego rynku cyfrowego UE, uwarunkowania prawne dla biznesu, bezpieczeństwo Internetu rzeczy, przyszłe potrzeby rynku produktów i usług dla cyberbezpieczeństwa.

 

Więcej informacji na stronie: https://cybersecforum.eu/pl/