Archiwum 2018

EU Symposium on Electronic Crime Research (eCrimeEU 2018)

W dniach 17 - 19 września w Krakowie odbędzie się eCrimeEU 2018. Wydarzenie jest organizowane dla ekspertów i profesjonalistów z sektora publicznego i prywatnego, specjalizujących się w działaniach z zakresu informatyki śledczej. Tematy wiodące podczas tegorocznego spotkania będą skupione na zmieniającym się charakterze cyberprzestępczości i nieodłącznych wyzwaniach związanych z zarządzaniem tymi dynamicznymi zagrożeniami.

Podczas eCrimeEU 2018 omówione zostaną aktualne projekty badawcze, a także przyszłe obszary zainteresowań z zakresu technik kryminalistycznych, obrony infrastruktury i metod zwalczania cyberprzestępczości. Oprócz zaprezentowania ekspertyz operacyjnych i badawczych dotyczących walki z przestępczością elektroniczną, uczestnicy spotkania przeprowadzą również dyskusję o skuteczności programów i inicjatyw, mających na celu zapewnienie bezpiecznego środowisko komputerowego poprzez budowanie świadomości i stanu wiedzy obywateli na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni.

 

Organizacja wydarzenia jest wspierana przez zespół CERT Polska, który sprawuje rolę krajowego koordynatora kampanii STOP.THINK.CONNECT 

 

Więcej informacji na temat eCrimeEU 2018 dostępnych jest tutaj.