Archiwum 2018

Cybersecurity Forum 2018

Wokół zarządzania incydentami - spotkanie menedżerów cyberbezpieczeństwa.

 

Spotkanie będzie okazją, aby praktycznie spojrzeć na kwestię cyberbezpieczeństwa w kontekście zarządzania incydentami. Od poziomu danej organizacji poprzez współdziałanie i współpracę na poziomie branż czy całego państwa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona temu, jak na poziomie technologii, procedur i struktur organizować zarządzanie incydentami. To wyzwania, których znaczenie bardzo wzrosło za sprawą nowych regulacji – RODO i Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

 

Czy budować własne kompetencje i komórki SOC, czy raczej korzystać z usług zewnętrznych i rozwiązań branżowych. Jak dobrze weryfikować własną dojrzałość i gotowość organizacyjną. Jak równoważyć edukację i rozwój umiejętności z wprowadzeniem konkretnych rozwiązań i narzędzi.

 

Zarządzanie incydentami to z jednej strony wydawałoby się rzecz banalna, znana wśród ekspertów od lat, ale tak naprawdę stanowi probierz gotowości danej instytucji czy firmy do odparcia cyberzagrożeń. To jak potrafimy przewidywać i wykrywać incydenty oraz skutecznie nimi zarządzać pokazuje poziom naszej dojrzałości organizacyjnej. Incydenty weryfikują bowiem, nieraz boleśnie, czy bezpieczeństwo danej organizacji jest prawdziwe czy tylko papierowe.