Archiwum 2018

Inicjatywa Kultury Bezpieczeństwa

Celem Inicjatywy jest wzbogacenie nieaktualnej już kultury konsumpcji informacji o aspekty związane z interakcją ludzi w obrębie cyberprzestrzeni. Rozszerzenie obecnej kultury opiera się na czeterech filarach, stanowiących szkielet na którym rozpięta jest cyberprzestrzeń: konwersacja, wolność informacji, człowiek i bezpieczeństwo.

FB: https://www.facebook.com/Inicjatywa-Kultury-Bezpieczeństwa-1478638835779103/
Twitter: https://twitter.com/KulturaBezp

Realizacja Inicjatywy obecnie obejmuje 7 modułów:

- bazę wiedzy zawierającą sklasyfikowaną z uwagi na treść i poziom zaawansowania listę URL-i materiałów na temat bezpieczeństwa informacji,

- pogrupowane tematycznie listy URL-i z bazy jako materiały referencyjne do samodzielnej nauki,

- 5 pytań oceniających wiedzę użytkownika jako sceny opisujące scenariusze uzyskane metodą intrusion kill chain z realnych przypadków,

- subskrypcję e-mail porad bezpieczeństwa,

- subskrypcję e-mail przeglądu wiadomości z zakresu bezpieczeństwa,

- bazę wskaźników przełamania zabezpieczeń dotyczącą zagrożeń lokalnych lub wymagających natychmiastowej reakcji opartą o publiczną wiedzę z giełd zagrożeń i wiadomości o zagrożeniach,

- elementarz dobrych praktyk i terminologii z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

Każdy użytkownik cyberprzestrzeni jest zaproszony do dyskusji, każdy jest jednocześnie twórcą i odbiorcą Kultury Bezpieczeństwa.

 

Inicjatywa Kultury Bezpieczeństwa udostępnia szereg materiałów edukacyjnych dostępnych na blogu IKB: https://sci-ikb.blogspot.com

 

Oraz w kanałach społecznościowych:

FB: https://www.facebook.com/Inicjatywa-Kultury-Bezpieczeństwa-1478638835779103/
Twitter: https://twitter.com/KulturaBezp