Archiwum 2019

Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy

Bezpieczeństwo jest procesem, który ciągle ulega zmianie. Zależy ono od pracowników oraz organizacji, której bezpośrednio dotyczy. Mają na to wpływ ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe.

 

Problematyka ta dotyczy nie tylko międzynarodowych korporacji. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa odnoszą się również do firm, które funkcjonują na rynku lokalnym. Brak odpowiednich rozwiązań i polityki bezpieczeństwa może przynieść firmie niepowetowane straty.

 

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i problemom naszych Klientów i podczas konferencji "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy" uświadomić kadrę zarządzającą o ciągle zmieniającym się podejściu do zapewniania bezpieczeństwa firmy.


Zapraszamy do udziału w dyskusji nt. zagrożeń i dostępnych rozwiązań skutecznej ochrony, która odbędzie się już 9 października 2019 roku w Warszawie.

Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa firmy ma bezpośredni wpływ na jej sukces!

 

Prelekcje poprowadzą:

- Joanna Karczewska - Ekspert i audytor, Stowarzyszenie ISACA Warszawa "Rodo a cyberbezpieczeństwo – razem czy osobno?";

- Katarzyna Korulczyk - Kierownik ds. Ochrony Danych Osobowych, IOD, Nationale-Nederlanden Polska "Bezpieczeństwo organizacyjne";

- Jakub Wychowański - Członek Zarządu,Sales Manager, VECTO Sp. z o.o. "Dane pod specjalnym nadzorem. Jak zabezpieczyć biznes";

- Marcin Kobyliński - Ekspert i manager w obszarach bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz informacyjnego, PWPW S.A. "Praktyczne zarzadzanie incydentami (cyber)bezpieczestwa w obliczu nowych wymagań ustawowych";

- Damian Klimas - Adiunkt, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Wrocławski "IoT a bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Wearables w ramach polityk BYOD i ochrony danych";

- Grzegorz Bernatek - Lead TMT Analyst, Audytel S.A. "Trendy w zakresie zarządzanych usług bezpieczeństwa IT";

 

Organizator: Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie:

- Prezesi i Członkowie Zarządu

- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji

- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji

- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego

- Oficerowie bezpieczeństwa

- Szefowie ochrony

- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju

 

Miejsce wydarzenia: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Więcej informacji na stronie internetowej: http://pirbinstytut.pl/index.php/bezpieczenstwo-danych-i-zasobow-firmy-9-10-2019