Archiwum 2019

Jestem bezpieczny w sieci

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu przeprowadzą w czasie zajęć lekcyjnych oraz w świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej szereg zajęć inicjatyw.

Nauczyciele przeprowadzą: w czasie zajęć lekcyjnych oraz w świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej szereg zajęć inicjatyw:

• gry i zabawy z wykorzystaniem kreskówek platformy sieciaki.pl. w zapobieganiu negatywnym skutkom korzystania z nowych technologii,

• „Nie jestem anonimowy w sieci” - przeprowadzenie pogadanek w klasach I-VIII,

• „Czy gry komputerowe szkodzą uczniom? – zorganizowanie spotkania z policjantem i psychologiem na temat agresji i przemocy rówieśniczej wynikającej z fascynacji grami,

• udział w XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”  dla uczniów klasy I,

• zorganizowane w klasach I-VIII pogadanek mających na celu uświadomienie dzieciom pewnych zagrożeń, jakie niesie za sobą Internet oraz w jaki sposób przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z sieci,

• „Jak spędzam wolny czas w sieci?” – prace pisemne i  plastyczne wykonane przez uczniów,

• „Uczeń bezpieczny w sieci” – wykonanie plakatów przez uczniów,

• „Czy wiem jak bezpiecznie posługiwać się Internetem-prywatność i bezpieczeństwo – przygotowanie tablicy z wykazem właściwych zachowań w sieci,

• wykorzystanie materiałów edukacyjnych przez nauczycieli (filmy edukacyjne, scenariusze zajęć) ze strony www.chronimydzieci.pl - podwyższenie poziomu wiedzy uczniów na temat: konsekwencji nierozważnych działań online, zasad bezpiecznego korzystania z sieci, możliwych sposobów reagowania w sytuacji zagrożenia prywatności online,

• „Komputer i internet – korzyści i zagrożenia” – pogadanki z uczniami, wykonanie plakatów,

• wykorzystanie scenariuszy, bajek i książeczki z programu „Sieciaki.pl”,

• udział dzieci  w zajęciach opartych na kreskówkach „Owce w sieci”, których celem jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii,

• podczas zajęć w świetlicy uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach „Kulturalne zachowanie w Internecie –Netykieta”, podczas których nauczyciele wyświetlą filmy i omówią prezentacje związane z bezpieczeństwem w sieci,

• zorganizowanie spotkania z policjantem na temat: „Bezpieczny Internet”,

• stworzenie gazetki ściennej na temat bezpieczeństwa w Internecie,

• udział dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w zajęciach z programowania z wykorzystaniem gry ScottieGo,

• przypominanie dzieciom Szkolnych Zasad Bezpieczeństwa w Internecie - dzieci będą tworzyły własne książeczki z omówionymi zasadami,

• umieszczenie na stronie internetowej szkoły poradników dla rodziców i broszur: „Zanim kupisz dziecku komputer, tablet, smartfon, laptop, konsolę, grę komputerową... pomyśl o jego bezpieczeństwie”, „ 10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci”, „Chroń dziecko w sieci przed szkodliwymi treściami", „Zostań znajomym swojego dziecka” cz.1 i cz.2, „Bezpieczeństwo dzieci online. Kompedium dla rodziców i profesjonalistów” - kompendium przygotowane przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), „Bezpieczne media. Poradnik dla rodziców - Broszura informacyjna poświęcona bezpieczeństwu dzieci i młodzieży korzystających z mediów elektronicznych, przygotowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundację Orange.

 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu

Do kogo jest skierowane wydarzenie: do uczniów i rodziców

Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu

Link do wydarzenia: www.sp8.elblag.pl