Archiwum 2019

Cykl zajęć profilaktycznych dla uczniów klas starszych nt. Cyberbezpieczeństwa

Warsztaty dla uczniów: projekcja filmów edukacyjnych, pogadanki i dyskusje nt. zagrożeń w sieci, a także konsultacje dla zainteresowanych rodziców (pedagog szkolny, psycholog szkolny).

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Uczniowie, rodzice

Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie

Data rozpoczęcia: 2.10.2019

Data zakończenie: 31.10.2019