Archiwum 2019

CyberBezpieczni – wyzwania dla pracowników oświaty (3 edycja)

9 października 2019 r., w sali kinowej ŁDK odbyła się trzecia konferencja z cyklu „CyberBezpieczni” zorganizowana przez Wydział Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele sektora edukacji (dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy bibliotek i inni) z województwa łódzkiego. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ok 200 osób.

Gościem honorowym był Pan Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, który wygłosił krótkie przemówienie podkreślające wagę poruszanych podczas konferencji tematów oraz celowość tego typu inicjatyw, przyczyniających się do zwiększenia świadomości nt. szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Podobnie jak w roku ubiegłym i tym razem nie zabrakło ciekawych tematów, m.in. czynniki chroniące przez zachowaniami podejmowanymi przez młodych w Internecie, edukacja medialna oparta na użytkowaniu technologii, profilaktyka – po co i jak ją stosować, aby ograniczyć zachowania problemowe. Uczestnicy mogli również wysłuchać wystąpienia funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, który przedstawił studia przypadków aktualnych zagrożeń XXI w czyhających w sieci. Nie zabrakło także aspektu związanego z fake news, tym razem z prawnego punktu widzenia. Ostatnie wystąpienie poświęcone Krajowemu Systemu Cyberbezpieczeństwa i roli zwykłego obywatela, zaprezentowała przedstawicielka Ministerstwa Cyfryzacji.

Cel wydarzenia, jakim było poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni pod kątem potencjalnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży został w pełni osiągnięty.

 

Organizator: Województwo Łódzkie, Departament Cyfryzacji, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego

Miejsce wydarzenia: Łódź

Data : 9.10.2019

 

Link do wydarzenia: https://si.lodzkie.pl/cyberbezpieczni-wyzwania-dla-pracownikow-oswiaty-3-edycja-2/