Archiwum 2019

Wspólnie zapewnijmy dzieciom bezpieczeństwo w sieci

Prezentacja multimedialna skierowana do rodziców, uczniów i wychowanków Ośrodka „System reagowania na cyberprzemoc w SOSW im. KOU w Hucie” (17.10.2019).

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie odbędzie się prezentacja dla rodziców, uczniów i wychowanków. Tematem prelekcji jest bezpieczeństwo dzieci w sieci. Poruszane tematy:
• standardy bezpieczeństwa online;
• główne kategorie zagrożeń dla dzieci i młodzieży;
• przemoc w Internecie - czy to problem szkoły czy rodziców?
• wyjaśnienie różnych form agresji rówieśniczej;
• czym jest agresja elektroniczna, cyberprzemoc, jak ją rozpoznać;
• konsekwencje przemocy dla ofiary i sprawcy;
• przedstawienie ośrodkowego systemu reagowania na cyberprzemoc.


Do końca miesiaca będzie możliwość konsultacji i rozmów indywidualnym z prowadzącym - nauczycielem w SOSW im. KOU w Hucie.  

Miejsce wydarzenia:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie, 27-300 Lipsko
Data rozpoczęcia:
17.10.2019 r.
Data zakończenia:
30.10.2019 r.
Link do wydarzenia:
https://soswhuta.szkolnastrona.pl/art,1117,wspolnie-zapewnijmy-dzieciom-bezpieczenstwo-w-sieci