Archiwum 2019

Szcześciarze kllikają z głową

Innowacja pedagogiczna "Szczęściarze klikają z głową" to projekt odpowiadający na potrzeby dzieci niepełnosprawnych, z uwagi na ich specyficzne deficyty związane z brakiem umiejętności dokonywania selekcji informacji.

Innowacja zakłada przeprowadzanie zajęć i warsztatów z wykorzystaniem narzędzi IT;  Ipadów, laptopów, tablicy multimedialnej. W trakcie trwania innowacji odbywać się będą również wyjścia na seanse VR, a także w ciekawe miejsca związane z nowinkami technicznymi i cyfrowymi.  Głównym celem projektu jest: rozwijanie kompetencji cyfrowych; upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz  kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, związanych z korzystaniem z  technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych w oparciu o założenia treningu umiejętności społecznych. Aktywizowanie uczniów, rozwijanie ich samodzielności w p  raktycznym działaniu z uwzględnieniem mocnych stron i ograniczeń poszczególnych dzieci, nakierowane na  zdobywanie najistotniejszych umiejętności, niezbędnych z perspektywy dorosłości. Uzasadnieniem wprowadzenia innowacji jest potrzeba wyposażenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem  w wiedzę i w praktyczne umiejętności  z zakresu kompetencji cyfrowych i społecznych sprzyjających podejmowaniu działań ograniczających zjawisko cyberprzemocy. Dotychczas nie opracowano programu nakierowanego na specyficzne deficyty uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem, zatem niniejszy program  stanowi prekursorskie podejście do pojawiających się potrzeb uczniów z tym typem zaburzeń.

 

Organizator: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 w Warszawie

Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 w Warszawie

 

Daty: 01.10.2019 r -  26.06. 2020 r.