Archiwum 2019

Zamknięta sesja SECURE - Together-safer, stronger, smarter

Przed konferencją SECURE odbył się warsztat zamknięty dla organów właściwych ds. cyberbezpieczeństwa wyznaczonych na mocy Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC).

Głównym tematem warsztaty było promowanie współpracy oraz zachęcanie do tworzenia centrów wymiany i analizy informacji (ISAC). Wśród prelegentów nie zabrakło m.in. ekspertów z Agencji ds. Cyberbezpieczeńsywa (ENISA) oraz Holandii i Rumunii.

Specjaliści z NASK wskazywali na możliwości pozyskania finansowania w ramach Connecting Europe Facility (CEF).