Archiwum 2019

Sesja dla operatorów usług kluczowych (OUK) podczas CYBERSEC

Sesja poświęcona będzie dyskusji na temat wdrożenia polskiej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Współorganizowana z NASK i przy udziale operatorów usług kluczowych z sektorów objętych ustawą, będzie stanowiła platformę wymiany doświadczeń między interesariuszami zaangażowanymi w budowę polskiego systemu cyberbezpieczeństwa. Sesja zostanie podzielona na dwie części – dyskusja plenarna skupi się na ogólnych postanowieniach ustawy oraz obowiązkach, które muszą zostać spełnione przez objęte ustawą podmioty, takie jak środki bezpieczeństwa, zgłaszanie incydentów oraz mechanizmy reagowania. Ta część zostanie wzbogacona o prezentacje wygłoszone przez partnerów sesji, którzy przedstawią swoje dobre praktyki w różnych obszarach objętych ustawą. Druga część spotkania odbędzie się w formie warsztatów.

  • Sesja dla operatorów usług kluczowych (OUK) podczas CYBERSEC