ECSM 2020

Materiały informacyjne ENISA

Poniżej publikujemy materiały edukacyjne i promocyjne do wykorzystnia w działaniach i wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych kampanii ECSM.

 

Indentyfikacja wizualna kampanii

logo ECSM (strona www)

 

materiały do wykorzystania w mediach społecznościowych - wytyczne (pobierz plik)

 
 

                           

ECSM Facebook (plik png 2048x1160)                 

 

 

 

 

 

ECSM Facebook (plik png 1800x704)

 

ECSM Twitter (plik png 1500x500)

 

 

ECSM Facebook (plik png 1000x1000)

ECSM Facebook (plik png 1000x1000)

 

 

 

Komunikat prasowy Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

 

 

Materiały video

Materiały video będą dostępne w serwisie You Tube NASK