Inicjatywy edukacyjne

Przedszkolak w świecie mediów, Przedszkole nr 5 we Wschowie

 

Opis

 

W październiku rozpoczęła się realizacja programu dla dzieci sześcioletnich "Przedszkolak w świecie mediów".

 

Celem zajęć jest:

- uwrażliwienie dziecka na zagrożenia wychowawczo-zdrowotne związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera i oprogramowania,

- wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie,

- rozwijanie u dzieci umiejętności twórczego wykorzystania grafiki komputerowej,

- utrwalenie oraz poszerzenie wiedzy w atrakcyjny dla dziecka sposób,

- kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości,

- wspomaganie edukacji przedszkolnej,

- rozwijanie zdolności indywidualnych dziecka oraz jego zainteresowań,

- rozbudzenie zaufania we własne siły i możliwości.

 

-------------

Organizator: Przedszkole nr 5 we Wschowie

 

-------------

Do kogo jest skierowane wydarzenie: dzieci sześcioletnie z Przedszkola nr 5 we Wschowie

 

-------------

Miejsce wydarzenia: Przedszkole nr 5 we Wschowie

 

-------------

Data rozpoczęcia: 11/10/2021

 

-------------

Data zakończenia: 20/06/2022

 

-------------

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 30